Thursday, February 26, 2009

KeraJaaN dan Aku


Pengagihan Belanjawan Kerajaan Persekutuan 2008

TANGGUNGAN
13.1% (RM 23,224 JUTA)

BEKALAN
59.7% (RM 176,917 JUTA+RM 105,575 JUTA)

PEMBANGUNAN
27.2% (RM 48,118 JUTA)

BAJET 2009

Bajet 2009 menumpukan kepada langkah-langkah yang akan memastikan
kesejahteraan yang telah kita bina selama ini terus terjamin. Untuk itu, adalah penting
diperkukuhkan daya tahan ekonomi supaya kita berupaya menangani kesan persekitaran
luar yang semakin sukar.

Bertemakan Kerajaan Prihatin dan selaras dengan lima teras Misi Nasional, Bajet
2009 akan menumpukan kepada tiga strategi khusus, iaitu:

Pertama: Menjamin Kesejahteraan Rakyat;
Kedua: Membangunkan Modal Insan Berkualiti; dan
Ketiga: Memperkukuhkan Daya Tahan Negara.


STRATEGI PERTAMA: MENJAMIN KESEJAHTERAAN RAKYAT

10. Kerajaan akan terus memastikan rakyat sama-sama menikmati kemakmuran, hasil
daripada pertumbuhan ekonomi negara. Untuk ini, Kerajaan akan melaksanakan pelbagai
langkah bertujuan meringankan beban kos sara hidup, terutamanya ke atas golongan
berpendapatan rendah dan yang kurang bernasib baik.
Jaringan Keselamatan Sosial
11. Kerajaan tidak pernah mengabaikan golongan miskin. Kesukaran yang dihadapi
oleh golongan berpendapatan rendah, berikutan daripada kenaikan kos sara hidup, amat
difahami oleh Kerajaan. Menyedari hakikat ini, Kerajaan telah menaikkan tahap kelayakan
pendapatan isi rumah bagi pemberian bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan
Masyarakat. Kelayakan pendapatan isi rumah kini ditingkatkan daripada 400 ringgit sebulan
kepada 720 ringgit sebulan untuk Semenanjung, 830 ringgit sebulan untuk Sarawak dan 960
ringgit sebulan untuk Sabah. Ini bermakna, bilangan penerima bantuan meningkat dua kali
ganda daripada 54 ribu isi rumah kepada 110 ribu isi rumah. Ini termasuk bilangan warga
emas yang layak meningkat daripada 14 ribu kepada 40 ribu penerima. Langkah ini
melibatkan perbelanjaan tambahan sejumlah 500 juta ringgit.
12. Kerajaan menghargai jasa pesara yang telah menyumbang kepada kemajuan yang
kita kecapi hari ini. Bagi membantu pesara berpendapatan rendah yang menghadapi
kesukaran untuk menampung sara hidup harian, pesara Kerajaan yang telah berkhidmat
sekurang-kurangnya 25 tahun akan menerima pencen tidak kurang daripada 720 ringgit
sebulan, mulai 1 Januari 2009. Peningkatan ini melibatkan seramai 75 ribu pesara wajib,
termasuk penerima pencen terbitan, dengan peruntukan tambahan 140 juta ringgit pada
2009.
13. Kerajaan telah menyediakan tabung bantuan bagi mereka yang dilanda bencana,
seperti banjir dan kebakaran. Untuk memperluaskan skop bantuan, Kerajaan akan
menubuhkan satu tabung bantuan khas berjumlah 25 juta ringgit bagi menyalurkan
5
pemberian kewangan kepada keluarga yang kehilangan punca pendapatan secara mengejut,
seperti akibat kemalangan.
14. Kerajaan prihatin terhadap kanak-kanak yang memerlukan penjagaan dalam
suasana kekeluargaan. Sebagai satu inisiatif, Kerajaan, dengan kerjasama sektor korporat,
telah mewujudkan program Rumah Tunas Harapan, di mana sektor korporat menyediakan
rumah, manakala Kerajaan membayar kos mengurus. Memandangkan tanggungjawab besar
ibu pelihara di Rumah Tunas Harapan, Kerajaan akan menaikkan jumlah Elaun Ibu Pelihara
daripada 600 ringgit kepada seribu ringgit sebulan. Kenaikan ini akan berkuat kuasa mulai 1
September 2008. Untuk memperluaskan lagi program ini, Kerajaan menyeru kerjasama
sektor swasta untuk membina lebih banyak Rumah Tunas Harapan.

In a Conclusion:

KhaiRy J. said: pak Mrtua aku ni gebang r,last2 skali duit smua ku tibai..No comments: